Diensten


Het sociaal verzekeringsonderzoek

Wij beschikken over actuele kennis en ervaring in het voorkomen en terugvorderen van onterecht betaalde premies en het benutten van niet gebruikte subsidies en stimuleringsmaatregelen.

Wanneer het financiële voordeel op grond van onze inspanning is bereikt, brengen wij pas ons honorarium in rekening. Dat houdt in dat wij uitsluitend werken op basis van "no cure no pay". U betaalt als wij het resultaat boeken dat voor u een besparing oplevert.

Om voor u een maximaal resultaat te bereiken voeren wij diepgaande onderzoeken uit. Ook als al eerder een onderzoek door een andere partij is uitgevoerd komen wij met onze analyse tot extra aansprekende besparingen en verdiensten.
HR module

Vanaf 2018 is het Loonkostenvoordeel (LKV) van toepassing. Dit houdt in dat werkgevers binnen drie maanden een verklaring moeten aanvragen voor het toepassen van premiekorting. Boorsma Werkgevers Adviseurs heeft speciale software ontwikkeld waardoor deze aanvragen tijdig worden ingediend en geen Loonkostenvoordeel meer wordt gemist.

Met deze software is het ook mogelijk om gegevens automatisch te koppelen naar systemen die o.a. betrekking hebben op salaris, pensioenfonds, Arbo-dienst en verzekeraars. Naast het professionaliseren van uw HR-processen, zullen de HR medewerkers administratief worden ontlast en worden aansprekende financiële besparingen gerealiseerd.

Voor meer informatie bezoek onze website Hetpersoneelsbureau.nl. Onder het hoofdstuk "Kostenbesparing" kunt u de te realiseren besparing berekenen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van uw wensen of het maken van een afspraak.