Kennis


Boorsma Werkgevers Adviseurs is gespecialiseerd in sociale verzekeringswetgeving en bedrijfsprocessen die niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Doordat wij onze multidisciplinaire kennis en de focus inzetten om verbeteringen en besparingen voor onze opdrachtgevers te realiseren zijn wij nagenoeg altijd succesvol. Wij bezitten professionele kennis op de volgende gebieden:

• Juiste afdracht van sociale verzekeringspremies;
• Subsidies, premiekortingsregelingen en sociale verzekeringspremies;
• Juridische sociale zekerheidsvraagstukken;
• ZW eigenrisicodragerschap;
• WGA eigenrisicodragerschap;
• WGA / WIA problematiek;
• Professionele ondersteuning voor communicatie met het UWV en de Belastingdienst;
• Ziekengelduitkeringen;
• Regresrecht;
• Fouten in de salarispakketten en hiaten in de systemen van het UWV en de Belastingdienst;
• Participatiewetgeving;
• Risico-analyse bij fusies en overnames;
• Indeling bij de juiste sector en risicogroep;
• Vraagbaak op het gebied van sociale verzekeringswetgeving.

Deze kennis passen wij toe in alle marktsegmenten; onze specialisten hebben specifieke kennis van uw branche. Zo zijn wij nagenoeg altijd succesvol in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties.